Kas ir Prieks-nauda?


Prieks-nauda – tas ir bonuss, kas ir ieskaitāms uz virtuālo Lietotāja kontu no viņa pirkumiem vai viņa referālu pirkumiem. Katras Akcijas bonusa izmēru uzstāda Portāla Administrācija. Viena prieks-nauda ir pielīdzināma vienam Eiro.

Bonusa līdzekļi var tikt izmantoti tikai Kuponu iegādāšanas gadījumos Portālā www.prieks.lv . Lietotāja personālā profila izdzēšanas gadījumā visi iekrātie un neizmantotie bonusa līdzekļi anulējas. Ir aizliegts pārsūtīt bonusa līdzekļus uz citu Lietotāju vai trešo personu virtuālo kontu.

Prieks-naudu nedrīkst izmantot daļējai Kupona apmaksai.